Rite de Passage - 2022

Rite de Passage

2022
 

lichtinstallatie

De installatie herbergt het vormgeven en sculpturen van onzichtbare architectuur en nodigt de toeschouwer uit tot ervaren, beleven en herpositioneren in een verstillende omgeving.
Het is een uitnodiging om, stap voor stap, duisternis om te zetten in licht en zo te komen tot een helder zicht op machtsstructuren.
De uitdaging hierbij is de macht over ons eigen leven terugnemen, in eigen beheer.
Diepgewortelde polarisaties als aanwezigheid-afwezigheid, vrijheid-controle, waarheid-leugen, begin-einde, solide-ongrijpbaar worden hierbij in vraag gesteld.
Het werk eindigt in een symbolische lichtpoort, eenkosmische upgrade als het ware.

rite de passage
rite de passage
rite de passage
rite de passage