Apostata - 2024

Apostata

2024
 

mixed media, boom, Mariabeeld, oude houten reuze-spanvijzen, broden

Op de plek waar nu de veelbezochte kapelletjes of kerken staan, groeide vroeger dikwijls een eiken- of lindenboom. Het was een energetisch plaats waar polytheïstische religies hun rituelen hielden.

Het Christendom bracht hier verandering en maakte komaf met dat heidens gebruik. Soms bleef de boom zelf behouden, dan plaatste men vaak een kruis, beeld of kapelletje bij de boom om op die manier de bevolking te kerstenen.

Nu resten dikwijls enkel nog de kapelletjes.

Met het werk ‘Apostata‘ wil ik dit eeuwenoude gebruik om bomen als bezieler bij Maria-verering te zien, in ere herstellen

Met twee oude houten spanvijzen, wordt een oud Mariabeeld vastgehouden in een boomstam in de nabijheid van de kapel, om de energie te laten overvloeien volgens het oude alchemistische principe (oude boom ter plaatse of nieuw te planten jonge boom)

Dit mariabeeld maakt deel uit van mijn familiegeschiedenis en ging over van generatie op generatie. Het werkt hier als een ex-voto, een woordenloos gebed.

Het Mariabeeld stoelt op een berg oud brood, verwijzend naar de geschiedenis ter plaatse van pelgrims en de gewoonte om naderhand pistolets en koffiekoeken uit te delen.

Het brood is vergankelijk en verwijst naar de tijdelijkheid van het aardse leven, tevens dient het als voer voor de gevleugelden
bewerking
bewerking2
Maria-Brood_Korrie_feb24